• Stacks Image 2224
  • Stacks Image 2227
  • Stacks Image 2230

Vi läser om romer

Boken är finansierad av Skolverket och Romska Ungdomsförbundet. Till boken hör en studielåda som ger användarna möjlighet att prova kläder och smycken, lära om hantverk, lyssna till musik, läsa en romsk saga och andra böcker om romer.
Utöver boken och studielådan finns en interaktiv
hemsida: www.romernashistoria.se som är kopplad till boken och studielådan. Där kan man läsa mer om romerna, prova kläder och besöka en romsk vagn virtuellt. Man kan även lära sig romani chib och ladda ner olika aktiviteter.

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö