• Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Ambassadörer för romsk inkludering

Regeringen har utsett fem utvecklingskommuner för romsk inkludering. Kommunerna Borås, Haninge, Stockholm, Uppsala samt Gävle har uppdraget under 2016 – 2019 att visa på goda exempel på hur romer integreras samt inkluderas i samhället. För att nå målen utbildar Romska Ungdomsförbundet ungdomar till att vara ambassadörer för romsk inkludering i de respektive utvecklingskommunerna. I samverkan med samtliga utvecklingskommuner, Länsstyrelsen i Stockholm samt Skolverket utbildas 10 ungdomar årligen för att verka som ambassadörer för sin kommun, för romsk inkludering, för romska ungdomar. Ambassadörerna är verksamma på skolor, i föreningar, i enskilda möten med ungdomar och deltar aktivt i kommunernas strategi för romsk inkludering.

Stacks Image 2253
Ambassadörerna diskuterar olika scenario hur man når ut till kommunerna i Haninge kommunhus.
Stacks Image 2249
Ambassadörerna planerar besök till de olika utvecklingskommunerna.
Stacks Image 2265
Ambassadörerna på besök i Borås. Textilmuseet, prövar på att leva romsk tältliv!
Stacks Image 2274
Ambassadörerna på plats i Haninge kommunhus.
Stacks Image 2280
Ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen i Stockholm.
Stacks Image 2286
Brobyggare Gregor Kwiek berättar om utställningen på Jordbro bibliotek i Haninge kommun.
Stacks Image 2318
Diskussioner som ambassadörerna arbetar med.
Stacks Image 2324
En av Stockholm ambassadörer Esmeralda berättar för Borås lokala romska förening om projektet.
Stacks Image 2330
Gregor visar ambassadörerna utställningen i Jordbro.

Hälsoinspiratörer utbildas
De romska ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen och Skolverket om strategin för romsk inkludering.

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö