• Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Ambassadörer för romsk inkludering

Romska ambassadörer från de samtliga fem utvecklingskommunerna berättade om deras uppdrag, hur de ser på framtiden, kommande praktikplatser och om den nya minoritetslagens betydelse för deltagarna på den nationella spridningskonferensen i Örebro som arrangerades av Romska Ungdomsförbundet.

Stacks Image 2352
Den 1 juni delade Romska Ungdomsförbundet ut diplom till de nyutbildade hälsoinspiratörerna i Örebro i samband med en nationell spridningskonferens.
Stacks Image 2358
Romska ambassadörer från de samtliga fem utvecklingskommunerna berättade om deras uppdrag, hur de ser på framtiden, kommande praktikplatser och om den nya minoritetslagens betydelse.
Stacks Image 2364
Några av deltagarna på den nationella spridningskonferensen i Örebro som arrangerades av Romska Ungdomsförbundet.
Stacks Image 2381
Abedin Denaj informerade om appen Ung&roms utveckling på  den nationella spridningskonferensen i Örebro.
Stacks Image 2253
Ambassadörerna diskuterar olika scenario hur man når ut till kommunerna i Haninge kommunhus.
Stacks Image 2249
Ambassadörerna planerar besök till de olika utvecklingskommunerna.
Stacks Image 2265
Ambassadörerna på besök i Borås. Textilmuseet, prövar på att leva romsk tältliv!
Stacks Image 2274
Ambassadörerna på plats i Haninge kommunhus.
Stacks Image 2280
Ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen i Stockholm.
Stacks Image 2286
Brobyggare Gregor Kwiek berättar om utställningen på Jordbro bibliotek i Haninge kommun.
Stacks Image 2318
Diskussioner som ambassadörerna arbetar med.
Stacks Image 2324
En av Stockholm ambassadörer Esmeralda berättar för Borås lokala romska förening om projektet.
Stacks Image 2330
Gregor visar ambassadörerna utställningen i Jordbro.

Hälsoinspiratörer utbildas
De romska ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen och Skolverket om strategin för romsk inkludering.

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö