• Stacks Image 2394
  • Stacks Image 2397
  • Stacks Image 2400

Ambassadörer för romsk inkludering

Romska ambassadörer från de samtliga fem utvecklingskommunerna berättade om deras uppdrag, hur de ser på framtiden, kommande praktikplatser och om den nya minoritetslagens betydelse för deltagarna på den nationella spridningskonferensen i Örebro som arrangerades av Romska Ungdomsförbundet.

Stacks Image 2408
Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Stacks Image 2519
Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Stacks Image 2514
Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Stacks Image 2475
Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Stacks Image 2470
Romska ambassadörer i grupparbeten med romska ungdomar om hur man når ut till ungdomar, Halmstad februari 2020
Stacks Image 2456
Romska ambassadörer presenterar sitt uppdrag för romska ungdomar Halmstad februari 2020
Stacks Image 2465
Romska ambassadörer presenterar sitt uppdrag för romska ungdomar Halmstad februari 2020
Stacks Image 2451
Romska ambassadörer presenterar sitt uppdrag för romska ungdomar Halmstad februari 2020
Stacks Image 2446
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2509
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2504
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2499
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2494
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2489
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2484
Workshop med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2424
Workshop med romska ambassadörer och samiska ungdomar från Saminoura på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2433
Workshop för romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Stacks Image 2572
Romska ambassadörer möter Gregor Kwiek, romsk brobyggare Haninge kommun november 2019
Stacks Image 2581
Romska ambassadörer möter romska brobyggare Haninge kommun nov 2019
Stacks Image 2352
Den 1 juni delade Romska Ungdomsförbundet ut diplom till de nyutbildade hälsoinspiratörerna i Örebro i samband med en nationell spridningskonferens.
Stacks Image 2358
Romska ambassadörer från de samtliga fem utvecklingskommunerna berättade om deras uppdrag, hur de ser på framtiden, kommande praktikplatser och om den nya minoritetslagens betydelse.
Stacks Image 2364
Några av deltagarna på den nationella spridningskonferensen i Örebro som arrangerades av Romska Ungdomsförbundet.
Stacks Image 2381
Abedin Denaj informerade om appen Ung&roms utveckling på  den nationella spridningskonferensen i Örebro.
Stacks Image 2253
Ambassadörerna diskuterar olika scenario hur man når ut till kommunerna i Haninge kommunhus.
Stacks Image 2249
Ambassadörerna planerar besök till de olika utvecklingskommunerna.
Stacks Image 2265
Ambassadörerna på besök i Borås. Textilmuseet, prövar på att leva romsk tältliv!
Stacks Image 2274
Ambassadörerna på plats i Haninge kommunhus.
Stacks Image 2280
Ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen i Stockholm.
Stacks Image 2286
Brobyggare Gregor Kwiek berättar om utställningen på Jordbro bibliotek i Haninge kommun.
Stacks Image 2318
Diskussioner som ambassadörerna arbetar med.
Stacks Image 2324
En av Stockholm ambassadörer Esmeralda berättar för Borås lokala romska förening om projektet.
Stacks Image 2330
Gregor visar ambassadörerna utställningen i Jordbro.
Stacks Image 2412
De romska ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen och Skolverket om strategin för romsk inkludering.

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö