• Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.

Lyssna på våra podcast

Nya program varje månad

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.

Våra kvinnliga hälsocoacher utbildades

Den 16 december utbildades våra kvinnliga hälsocoacher i första hjälpen HLR av Röda Korset. Deltagarna fick bl.a. pröva på HLR på dockor. I utbildningen ingick många utbildningsmoment bl.a brand- och köldskador, insatser vid kvävning mm.

Romska hälsoinspiratorer coachas
De romska coacherna utbildas i MI-samtal av Eva Hydén


Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö