• Stacks Image 2288
  • Stacks Image 2291
  • Stacks Image 2294

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.

Den inspelade versionen med ljud kommer att läggas upp inom kort.

Hand i Hand - En digital utställning!

Ett trettiotal romska kvinnor har under några år varit involverade i projektet ”Hand i hand”. Ett projekt som genom kunskap och medvetenhet ska stärka romska kvinnor och förebygga ångest, depression, självmord samt motivera till ett hälsosammare liv.
Kvinnorna som deltagit i ”Hand i hand” har varit engagerade och receptiva i sin utbildning. De har blivit empatiska, duktiga och kompetenta stödjare för de kvinnor de tagit sig an. Deltagarna har också gått vidare och med sin podcast visat upp sin styrka och sin vilja att diskutera och förändra de romska kvinnornas situation.


Lyssna på våra podcast

Nya program varje månad

Hand i hand
Corona-virus stoppar inte Hand i Hand coacher.

I dessa oroliga tider måste vi alla anpassa oss för att förebygga smittspridning. Så även coacherna i Hand i Hand.
Hand i hand
Digitala möten ersätter de fysiska möten och utbildningarna tillfälligt. Coacherna fortsätter dock att stödja och uppmuntra sina respektive målgrupper digitalt och i viss mån även fysiskt.
Hand i hand
Internationella kvinnodagen med coacher och målgrupper

Hand i hand
Hanna och Frida från ATIM besöker Hand i Hand
Hand i hand
Dejana leder podcastprogrammen
Hand i hand
Podcastprogrammen ger tjejerna en möjlighet att diskutera frågor som berör dem

Hand i hand
Blandningen av grädde och choklad måste gå rätt till för att få rätt konsistens
Hand i hand
Chef Janko visar hur man vispar grädde och smälter choklad
Hand i hand
Chef Janko gör en bärsås till chokladmoussen

Hand i hand
Chef Janko lär ut om hur kryddor kan ändra smak
Hand i hand
Chef Janko visar hur fettet kan användas i grytan
Hand i hand
Iliana och Anneli väntar på att steka kycklingen

Hand i hand
Den färdiga chokladmoussen
Hand i hand
Förberdelser för desserten
Hand i hand
Dags för servering

Hand i hand
Chef Janko
Hand i hand
Chef Janko delar med sig av sina hemligheter
Hand i hand
Chef Janko går igenom ingredienserna för en Boef Bourgogne, köttgryta

Hand i hand
Chef Janko går igenom ingredienserna för en Boef Bourgogne
Hand i hand
Chef Janko visar hur man hackar vitlök
Hand i hand
Kurserna har varit mycket lärorika för deltagarna samt skapat nya arbetsmetoder för tjejerna som deltar i Hand i Hand.

Hand i hand
Hur maten serveras är viktigt
Hand i hand
Voila!

Hand i hand
Provsmakning för väntansfulla föräldrar, syskon och vänner.
Hand i hand
Tjejerna arbetar i olika grupper vid fyra olika stationer
Hand i hand
Projektledarna är också med och lär nya sätt att laga härlig och hälsosam mat

Hand i hand
Anna Klintrup och Jenny Fransson utbildar deltagare i Hand i Hand om processer inom häktet i Malmö
Hand i hand
Anna Klintrup och Jenny Fransson utbildar kvinnliga deltagare i Hand i Hand om processer inom häktet i Malmö
Hand i hand
Emelie Malmberg, Brottsofferjouren upplyser om jourverksamheten, hur anmälan går till, sekretess, tystnadsplikt mm.

Hand i hand
Deltagare från Hand i Hand på studieresa till monumenten för romska platser, Kivik nov 2019
Hand i hand
Corinna Friedl, Svenska kyrkan upplyser om kyrkans värderingar
Hand i hand
Malen Berg, tandhygenist upplyser deltagare i Hand i Hand

Hand i hand
Ulrika Andersson, Neonatal.avd. i Lund utbildar deltagare i Hand i Hand
Hand i hand
Deltagare i Hand i Hand redovisar inför årets slut, dec 2019
Hand i hand
Deltagare i Hand i Hand redovisar inför årets slut, dec 2019

Hand i hand
Deltagare i projektet redovisar arbetet med målgruppen inför årets slut, dec 2019
Hand i hand
Projektledarna upplyser om kommande teman och möten
Hand i hand
Deltagarna har stärkts under projektet och redovisar inför årets slut, dec 2019

Hand i hand
Tankar från deltagare i Hand i Hand efter mötet med Brottsofferjouren
Hand i hand
Tankar från deltagarna i Hand i Hand efter mötet med Brottsofferjouren

Deltagarna möter personal från kvinnoanstalten Ringsjön

Deltagarna möter Svenska Kyrkan och praktiserande präst Corinna Friedl.
Många frågor och livliga diskussioner uppstår under träffarna och ger deltagarna en djupare insikt i de olika verksamheterna men även en bredare bild av personen bakom uniformen.
Brandstation
Barandstation

Kvinnor bakom uniformen

Under hösten och framtill våren 2020 kommer projektet Hand i Hand och deltagarna att få möta inspirerande kvinnor i olika yrkeskårer. "Kvinnan bakom uniformen" är ett nytt koncept som projektet beprövar med början i september där deltagarna får träffa starka och inspirerande kvinnor som jobbar i annars mansdominerande yrkeskårer. Här möter de bl.a. den kvinnliga personalen på Räddningstjänst Syd.
Brandstation
Barandstation

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.

Våra kvinnliga hälsocoacher utbildades

Den 16 december utbildades våra kvinnliga hälsocoacher i första hjälpen HLR av Röda Korset. Deltagarna fick bl.a. pröva på HLR på dockor. I utbildningen ingick många utbildningsmoment bl.a brand- och köldskador, insatser vid kvävning mm.

Romska hälsoinspiratorer coachas
De romska coacherna utbildas i MI-samtal av Eva Hydén

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö