• Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Ung & rom

Romska Ungdomsförbundet och Gävle Romska förening utvecklar en romsk app för att minska informationsglappet mellan myndigheter och romer. Appen som lanseras under nästa år kommer att underlätta för romer som söker information om myndigheter med uppdrag inom strategin för romsk inkludering samt för myndigheter att nå ut till romer i landet. Appen kommer förutom samhällsinformation även innehålla tjänster för språkutveckling mm.
Ung & rom  - Romsk app

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö