• Stacks Image 2394
  • Stacks Image 2397
  • Stacks Image 2400

Romska Demokratiambassadörer

Romska Ungdomsförbundet genomför med stöd av MUCF projektet Romska Demokratiambassadörer i samverkan med Demokratiakademin. Målet är att upplysa om samt öka kunskapen om demokratiska rättigheter, öka påverkan och inflytande samt skapa förutsättningar för fler romska ungdomar att rösta och på andra sätt öka sin delaktighet i samhället. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås samt Örebro. Inom projektet verkar ett femtiotal romska ungdomar och bla. produceras podcastens, kortfilmer och möten sker med beslutsfattare. Demokratiakademin utbildar deltagarna i demokratiska värderingar och rättigheter.


Demokratiambassadörerna i Malmö

Tvådagars utbildning för de romska Demokratiambassadörerna i Malmö med Demokratiakademin. Den första av två. Olika övningar och diskussioner ger ökad kunskap om vilka rättigheter som utövas dagligen och vilka rättigheter som kränks dagligen.

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Demokratiambassadörerna i Stockholm

Första dagen av två för de romska Demokratiambassadörerna i Stockholm med Demokratiakademin. Olika övningar och diskussioner stärker deltagarna i deras demokratiarbete.

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Besök i Göteborg

Romska Demokratiambassadörer besöker stadshuset i Göteborg för ett möte med Sverigedemokraterna.

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Inspelning av podcast

Demokratiambassadörer påbörjar inspelningen av podcast och samtliga medverkande städer kommer att producera podcasts. Fint besök av MUCF som gör ett kontrollbesök av projektet Demokratiambassadörer.

Läs mer >>

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Romska Ungdomsförbundet
Romska Demokratiambassadörer i Borås vid valstugorna.
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
En av våra romska Demokratiambassadörer i Göteborg med ledaren för Moderaterna Ulf Kristersson.

Romska Ungdomsförbundet
Demokratiambassadörer på besök i valstugorna i Göteborg.
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Romska Ungdomsförbundet
Romska demokratiambassdörer vid valstugorna i Stockholm
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Genomförs med stöd av MUCF.

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö