• Stacks Image 2224
  • Stacks Image 2227
  • Stacks Image 2230

Sisters in arms

Projektets mål går ut på att stärka unga romska kvinnors organisering och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i majoritetssamhället. Målet är att stärka deltagarna såväl individuellt och som grupp. Målet är även att främja fortsatt utbildning för ökade möjligheter för inkludering i samhället.

Projektet bjuder in kvinnliga representanter för organisationer och institutioner bl.a. myndigheter, skolor, socialtjänst, polis m.fl. vill vi inom projektet skapa utrymme för dialog mellan unga romska kvinnor och starka kvinnor i samhället för att ge deltagarna en nyanserad bild av majoritetssamhället där en majoritet av de romska kvinnorna är exkluderade och lever i ett utanförskap. Deltagarnas nya kunskaper ska spridas till flera romska kvinnor för att öka medvetenheten och vi kommer bl.a. använda oss av Peer to peer metoder.

Projektet kommer att bedrivas i Västra Götaland.

Genomförs med stöd av MUCF.

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö