• Stacks Image 736
 • Stacks Image 738
 • Stacks Image 740
God Jul

Välkommen till Romska Ungdomsförbundet

Anmäl dig till årets konferens

Läs mer >>

I samverkan med Röda Korset utbildades 50-tal av förbundets representanter i första hjälpen.

Romska Ungdomsförbundet utbildar samtliga lokalavdelningar i första hjälpen och HLR.
Läs mer >>

Våra kvinnliga hälsocoacher utbildades

Den 16 december utbildades våra kvinnliga hälsocoacher i första hjälpen HLR av Röda Korset. Deltagarna fick bl.a. pröva på HLR på dockor. I utbildningen ingick många utbildningsmoment bl.a brand- och köldskador, insatser vid kvävning mm.
Läs mer >>

Stacks Image 59036
Ungdomskonferensen Ternenge Djesa, Drömmar och visioner genomfördes i Gävle den 25 – 26 november och ca 110 romska ungdomar från hela lande konferensen bjöd på. Deltagarna fick ta del av presentationer från olika pågående och aktuella projekt samt gavs möjlighet för unga att mötas och genomföra dialogmöten, workshops mm.

Robert föreläser och undervisar blivande romska brobyggare på Södertörn Högskola

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
Den 28 – 29 oktober samlade Romska Ungdomsförbundet ett 80-tal romska ungdomar och unga vuxna till en nationell utbildning med målet att öka kunskapen om narkotikamissbruk, medberoende samt våld i nära relationer. Deltagarna kom från hela landet och är sedan tidigare utbildade hälsoinspiratörer som med denna utbildning kompletterade sin utbildning.
Utbildningen genomfördes i Linköping och i samverkan med Linköpings kommun, Polismyndigheten, Sveriges Narkotikapolisförening samt Länsstyrelsen i Stockholm. Utbildningen bestod av två delar, en teoretisk med intressanta och upplysande föreläsningar samt en praktisk del med workshops och efterföljande aktiviteter i de respektive föreningar som deltagarna representerar i landet. Totalt deltog representanter för 32 föreningar från hela landet.
Poliskommissarie Ingemar ”Ingo” Ericsson med över 30 års erfarenhet som polis föreläste om hur droger påverkar hela vårt samhälle samt de rättsliga konsekvenserna av att missbruka droger.
Kerstin Käll, överläkare på Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping föreläste om hur droger påverkar kropp och själ.
Margareta Nyström och Ewa Löfqvist, Föräldraföreningen mot Narkotika delade med sig av sina respektive livshistorier med att vara förälder till ett missbrukande barn.
Mario Asp föreläste om hur han själv påverkats av ett utdraget missbruk och genom frälsning funnit en väg ut ur missbruket.
Mikael Nilsson, Maria Rosenqvist samt Lotta Karlsson, Linköpings kommun visade den animerade filmen ”Den arge mannen” som inte lämnade en enda deltagare oberörd samt berättade om hur de arbetar med mottagandet av personer utsatta för våld i nära relationer.
Utbildningen är ett led i Romska Ungdomsförbundets vision att förbygga narkotikamissbruk samt upplysa om vilket stöd som finns för personer i utsatta situationer.
Utbildningen är en första av flera moment som planeras genomföras under kommande år.

Text: Martin Kaldaras
Foto: Atnan Kruesziu
 • Linköpings kommun
 • Linköpings kommun
 • Sveriges narkotikapolisförening
 • Sveriges narkotikapolisförening

Romska hälsoinspiratören samlade

Romska hälsoispiratörer

Utvärdering från utbildning av hälsoinspiratörer i Gävle 2017
Läs mer >>

Ungdomskonferens 2017

Romska Ungdomsförbundet genomför ungdomskonferensen Ternenge Djesa – Drömmar och visioner 2017 i Gävle. Den 25 – 26 november samlas romska ungdomar från hela landet för att mötas och diskutera viktiga frågor som påverkar och berör dem i vardagen och i framtiden. Inom kort kommer vi att lägga upp program och hur du anmäler dig till årets konferens.

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Romska hälsoinspiratörer i Gävle

Gävle kommun är av regeringen utsedd till utvecklingskommun för romsk inkludering 2016 – 2019 och i denna viktiga satsning har kommunen beslutat att 30 romska ungdomar ska utbildas till hälsoinspiratörer och sprida kunskap till kommunens romer med målet att få fler romer hälsomedvetna. Romska Ungdomsförbundet leder utbildningen i samverkan med Stadsmissionen i Stockholm och hälsoinspiratörerna får bl.a. genomgå kurser i tobaksavväjning, kvinnohälsa, tandhälsa mm som del av den totala utbildningen som pågår under stora delar av 2017.
Läs mer >>

Romska ambassadörer för romsk inkludering

Regeringen har utsett fem utvecklingskommuner för romsk inkludering. Kommunerna Borås, Haninge, Stockholm, Uppsala samt Gävle har uppdraget under 2016 – 2019 att visa på goda exempel på hur romer integreras samt inkluderas i samhället. För att nå målen utbildar Romska Ungdomsförbundet ungdomar till att vara ambassadörer för romsk inkludering i de respektive utvecklingskommunerna. I samverkan med samtliga utvecklingskommuner, Länsstyrelsen i Stockholm samt Skolverket kommer 10 ungdomar att utbildas och verka som ambassadörer för sin kommun, för romsk inkludering, för romska ungdomar.

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.
Läs mer >>

App

Romska Ungdomsförbundet och Gävle Romska förening utvecklar en romsk app för att minska informationsglappet mellan myndigheter och romer. Appen som lanseras under nästa år kommer att underlätta för romer som söker information om myndigheter med uppdrag inom strategin för romsk inkludering samt för myndigheter att nå ut till romer i landet. Appen kommer förutom samhällsinformation även innehålla tjänster för språkutveckling mm.

Fanns Du med i registret och vill ansöka om ersättning?

JK beslutade idag den 24 maj 2017 att inte överklaga hovrättens dom och det innebär i princip att samtliga registrerade i det sk. romregistret har rätt till skadestånd på 30000kr utöver det första beslutet om skadestånd som var på 5000kr.

Läs mer info och om hur du ansöker om skadestånd här >>

My Image

Vi och Dom

Romska Ungdomsförbundet medverkar i utställningen Vi och Dom, en utställning om hatbrott som pågår på Polismuseet i Stockholm.
Utställningen visar bl.a. registreringen av romer, hur polisen agerat samt hur romerna påverkats av att bli medvetna om att de är registrerade av polisen.
Premiär 4 februari.
För mer info besök www.polismuseet.se

Alice Bah Kuhnke med ungdomar fråm RUFS
Romska Ungdomsförbundet deltog på vernissagen för utställningen Vi och Dom, en utställning om hatbrott där bl.a. Romska Ungdomsförbundet medverkar i olika avsnitt bl.a. om registreringen av romer. Utställningen invigdes av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Staten överklagar romregisterdomen om att betala ett skadestånd till elva personer som hamnat i Skånepolisens register på etnisk grund.


Läs mer >>

Romska Ungdomsförbundet uppvaktar konungen Carl XVI Gustav

Romska Ungdomsförbundets ordförande Erland Kaldaras Nikolizsson. Foto: Kungahuset.se

Fredagen den 29 april uppvaktades kungaparet av Romska Ungdomsförbundet i samband med konungens 70-års dag. Ordförande Erland Kaldaras Nikolizsson överlämnade det romska folkets gratulationer och en gåva i form av vitboken, Katitzi samt Vi läser om romer.

Under förmiddagen uppvaktades Kungen av Romska Ungdomsförbundet vid en mottagning i Prinsessan Sibyllas våning.

Erland Kaldaras med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Erland Kaldaras med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

RUFS
Dan Eliasson och RUFS
Martin, David och Erland fick tillfälle att träffa och diskutera utställningen och registreringen med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt Rikspolischef Dan Eliasson

Påven och Erland Kaldaras
Erland Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen

Martin Kaldaras möter påven
Martin Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen. Sveriges yngsta rom att möta påven

Titta på Nyheterna från 26/10 kl 21.00. Spola fram till 6.22 för att se inslaget om Romerna och påven.
Se inslaget här >>

Ungdomskonferens 2016

Romska Ungdomsförbundet genomförde årets ungdomskonferens i Stockholm och ett stort antal kommuner och myndigheter deltog.
Läs mer >>

Europeiska medborgarpriset
Romska Ungdomsförbundet har i år vunnit det Europeiska medborgarpriset – Europaparlamentets pris för enastående européer.
Läs mer >>

Erland och stadsministern
Erland Kaldaras och Statsminister Stefan Löfven samt Mats Brolin.

Erland och stadsministern
Erland Kaldaras och artisten Timbuktu.

Erland och Kultur och demokratiminister Alice Bah Khunke
Erland Kaldaras och Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


Romska Ungdomsförbundet är Sveriges största romska organisation och har sedan sitt bildande år 2000 verkat för att skapa nya förutsättningar romska barn och ungdomar genom att påverka beslutsfattare, myndigheter och samhället.

Romska Ungdomsförbundet arbetar nationellt och även internationellt i en rad viktiga frågor som rör romska barn och ungdomar. Genom de över 30 lokalavdelningar över hela landet som är anslutna verkar Romska

Ungdomsförbundet även lokalt och regionalt och tusentals romska barn och ungdomar aktiveras dagligen genom den breda verksamhet som Romska Ungdomsförbundet genomför.
Romska Ungdomsförbundet samverkar med ett stort antal svenska myndigheter samt Regeringskansliet och är representerad i ett flertal arbets- och samrådsgrupper på olika nivåer.

Romska Ungdomsförbundet är den enda romska organisationen i Sverige som är representerad i Ung Minoritet, plattformen för de nationella minoriteternas ungdomsförbund.

Romska Ungdomsförbundets ordförande Erland Kaldaras Nikolizsson är även ledamot i Kommissionen mot Antiziganism. Romska Ungdomsförbundet har en betydande roll i regeringens strategi för romsk inkludering (2012 – 2032)
och genom ett antal nationella projekt för att främja regeringens mål med att den rom som föds år 2012 ska vara jämställd andra 20 åringar år 2032.

Vill du veta mer om romer och romernas historia hänvisar vi er till vår interaktiva hemsida www.romernashistoria.se

Genom att samarbeta med Romska Ungdomsförbundet ges du som individ, organisation, kommun, myndighet, politiker och beslutsfattare en unik möjlighet skapa nya förutsättningar för romska barn och ungdomar. Det lovar vi!

Några av våra många samarbetspartners

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö