God Jul önskar Romska ungdomsförbundet
 • Stacks Image 736
 • Stacks Image 738
 • Stacks Image 740
God Jul

Välkommen till Romska Ungdomsförbundet

Med anledning av det rådande läget och utvecklingen av covid-19 samt regeringens och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner för att minska smittspridningen kommer våra aktiviteter att påverkas.

Aktiviteter med fler än 8 deltagare inklusive ledare kommer inte att kunna genomföras efter den 24 november. De aktuella aktiviteterna kommer inte att ersättas med andra aktiviteter. Deltagare samt ledare kommer att informeras om detta.

Aktiviteter med 8 deltagare eller färre inklusive ledare kommer att kunna genomföras OM det finns förutsättningar för att deltagarna håller rimligt avstånd 1,5 – 2 meter från varandra samt har tillgång till god handhygien (handsprit mm). OBS! Även dessa aktiviteter kan ställas in med kort varsel.

De nya restriktionerna gäller från den 24 november 2020 och tillsvidare.

För samtliga våra deltagare, besökare och andra berörda ber vi om att ta hänsyn till varandra. Om Ni känner er sjuka, eller uppvisar symtom för covid-19 (feber, halsont, hosta osv) ser vi helst att Ni inte besöker våra lokaler eller deltar i våra aktiviteter. Tillsammans kan vi minska smittspridningen av covid-19 om vi alla tar vårt gemensamma ansvar.

Den inspelade versionen med ljud kommer att läggas upp inom kort.

Hand i Hand - En digital utställning!

Ett trettiotal romska kvinnor har under några år varit involverade i projektet ”Hand i hand”. Ett projekt som genom kunskap och medvetenhet ska stärka romska kvinnor och förebygga ångest, depression, självmord samt motivera till ett hälsosammare liv.
Kvinnorna som deltagit i ”Hand i hand” har varit engagerade och receptiva i sin utbildning. De har blivit empatiska, duktiga och kompetenta stödjare för de kvinnor de tagit sig an. Deltagarna har också gått vidare och med sin podcast visat upp sin styrka och sin vilja att diskutera och förändra de romska kvinnornas situation.

Romska Ungdomsförbundet delade ut paket med hygienartikla

Hygienartiklar delas ut

Romska ungdomsförbundet delade ut paket med hygienartiklar i centrala Göteborg på Järntorget i samverkan med lokalavdelningen Galbi.
Romska Ungdomsförbundet delade ut paket med hygienartikla
Romska Ungdomsförbundet delade ut paket med hygienartikla

Hygienartiklar delas ut

Romska Ungdomsförbundet delade ut paket med hygienartiklar i Halmstad i samverkan med lokalavdelningen Romani Ceren.
Romska Ungdomsförbundet delade ut paket med hygienartikla
Romska Ungdomsförbundet delade ut paket med hygienartikla

Romska Ungdomsförbundet förbereder paketering av 1000 kartonger

De ska delas ut till romska EU-migranter i tolv kommuner från söder till norr. Kartongerna innehåller basala hygienartiklar och delas ut lokalt av de medverkande lokalavdelningarna.
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

hemlösa

Romska Ungdomsförbundet ser med allvar på den rådande situationen och utvecklingen av covid-19 särskilt under de förutsättningar som samhällets mest utsatta lever under.

Med anledning av hur covid-19 påverkar de allra mest utsatta kommer Romska Ungdomsförbundet att genomföra olika insatser på lokal, regional samt nationell nivå för att skapa förutsättningar för EU-migranter som tillfälligt vistas i landet. Nationellt kommer Romska Ungdomsförbundet bl.a. att förse EU-migranter med basala hygienartiklar och verktyg för att förebygga smittspridning samt minska risken för att själva bli smittade. De olika insatserna sker i samverkan med samtliga lokalavdelningar samt andra lokala aktörer med målet att underlätta EU-migranternas vistelse i landet. Romska Ungdomsförbundet är även i behov av kommuners välvilja och mottagande då våra lokalavdelningar delar ut mat och dryck till EU-migranterna. Mat och dryck bekostas av Romska Ungdomsförbundet.


Lyssna på podcast!

Fem nya program finns under "Våra Projekt" på sidan Hand i hand.

Romska hälsoinspiratörer i Halmstad

Romska Ungdomsförbundet utbildar f.n. 15 romska ungdomar i Halmstad. Utbildningen sker i samverkan med Halmstad kommun, 035, Region Halland samt lokala romska föreningar i Halmstad. Romska Ungdomsförbundet genomför en fyra månader lång utbildning med fokus på bättre hälsa för romska ungdomar med stöd av MUCF.
15 romska ungdomar utbildas i bl.a. psykisk och fysisk ohälsa, bättre kost och mer motion, tandhälsa, missbruk och beroenden mm. Sakkunniga och romska hälsoinspiratörer samverkar för att ge deltagarna bästa förutsättningarna.
Romska Ungdomsförbundet ansvarar för utbildningen som sprider sig till alltfler kommuner. Din kommun är kanske nästa! Kontakta oss för samverkan.
Läs mer >>

Corona-virus stoppar inte Hand i Hand coacher

I dessa oroliga tider måste vi alla anpassa oss för att förebygga smittspridning. Så även coacherna i Hand i Hand.
Digitala möten ersätter de fysiska möten och utbildningarna tillfälligt. Coacherna fortsätter dock att stödja och uppmuntra sina respektive målgrupper digitalt och i viss mån även fysiskt.
Hand i hand
Hand i hand

Hälsoinspiratörer möter personal från kvinnoanstalten Ringsjön

Samrådsmöte

Romska ungdomar träffar Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister
Romska ungdomar träffade kultur- och demokratiminister Amanda Lind i samband med samrådsmöte 31 januari.

Mina första sagor

Nu finns den romska sagoboken "Mure anglune paramitchi - Mina första sagor" att ladda ner.

Romska språkkort

Framsidan en illustration och vad den heter på det romska språket Kaale. På baksidan av kortet visas ordet på de romska språken Arli, Kelderash och Lovari.
Läs mer >>

Kvinnor bakom uniformen

Under hösten och framtill våren 2020 kommer projektet Hand i Hand och deltagarna att få möta inspirerande kvinnor i olika yrkeskårer.
Läs mer >>

Romska sketcher

Kortfilmer om situationer mellan olika personer.
Se alla filmerna >>

En av tre finalister i Himlen, jorden, hjulet

Prisytelning romska ungdomsförbundet
Fredagen den 27 september 2019 delades för första gången prisgalan Himlen, jorden, hjulet ut pris till romska aktivister, artister m.fl. som utmärkt sig i det romska- och i majoritetssamhället. Erland Kaldaras med två av kvällens prismottagare, t.v Jan Kopac t.h Fred Taikon, veteraner inom romsk aktivism. Romska Ungdomsförbundet var nominerat som en utav tre finalister till Årets organisation.

E Romani Glinda:s hederspris 2019

Romskt hederspris
Romska Ungdomsförbundet är vinnare av E Romani Glinda:s hederspris 2019. Priset mottogs av Erland Kaldaras på uppdrag av Romska Ungdomsförbundet. Priset togs emot i den romska trävagnen i samband med utställning på Skansen.

Romsk referensgrupp i regeringskansliet

Romsk referensgrupp
Romska Ungdomsförbundet deltar i regeringens romska referensgrupp på Regeringskansliet 11 september.

Nationell spridningskonferens i Örebro

Diplomutdelning i Örebro 2019
Den 1 juni delade Romska Ungdomsförbundet ut diplom till de nyutbildade hälsoinspiratörerna i Örebro i samband med en nationell spridningskonferens.

Örebro 2019
Romska ambassadörer från de samtliga fem utvecklingskommunerna berättade om deras uppdrag, hur de ser på framtiden, kommande praktikplatser och om den nya minoritetslagens betydelse.

Örebro 2019
Abedin Denaj informerade om appen Ung&roms utveckling på  den nationella spridningskonferensen i Örebro.


Hand i hand

Storsamråd
Hand i Hand hälsocoacher på utbildning

Storsamråd
Hälsocoacherna i Hand i Hand förbereder inför utbildning med Free Zone

Stacks Image 59368
Rädda Barnen utbildar om barnens rättigheter


Storsamråd

Storsamråd
Storsamråd med kulturminister Amanda Lind och representanter för de nationella minoriteternas riksorganisationer.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
Romska Ungdomsförbundets Erland Kaldaras träffade kultur- och demokratiminister Amanda Lind i samband med möte med regeringens romska referensgrupp i
Stockholm 30 jan 2019.

Romska hälsoinspiratörer i Örebro

Romska hälsoinspiratörer
Romska Ungdomsförbundet utbildar för närvarande 30 st romska ungdomar samt 6 st romska brobyggare i Örebro.

Läs mer >>


Konferens 2018

För 10:e året i rad genomförde Romska Ungdomsförbundet ungdomskonferensen Drömmar och visioner.
I år genomfördes den i Borås och ett trettiotal romska ungdomar fick motta diplom efter avslutad hälsoinspiratörsutbildning. Utbildningen har pågått under våren och hösten 2018. Konferensen inleddes med välkomsttal av Anki Karlsson, Borås stad.
Läs mer >>

Sketcher om "Roma life" och "The good wife"

Se våra kortfilmer
Läs mer >>

Ung & Rom

Ladda ner appen Ung&Rom via AppStore och Google play. Appen har många olika funktioner, bland annat vilka myndigheter som har statliga uppdrag inom strategin för romsk inkludering. En annan funktion är rebusspel för att revitalisera romani chib. Appen kommer att finnas på samtliga i Sverige erkända varieteter av romani chib och texterna blir även möjliga att få upplästa.

I samverkan med Röda Korset utbildades 50-tal av förbundets representanter i första hjälpen.

Romska Ungdomsförbundet utbildar samtliga lokalavdelningar i första hjälpen och HLR.
Läs mer >>

Nu finns det omåttligt uppskattade läromedlet Vi läser om romer att ladda ner.

I samverkan med Skolverket ges nu möjligheten att öka kunskapen om den nationella minoriteten romer som funnits i Sverige sedan minst 500 år. Läromedlet finns i två versioner för nedladdning, enkelsidig eller dubbelsidig


Våra kvinnliga hälsocoacher utbildades

Den 16 december utbildades våra kvinnliga hälsocoacher i första hjälpen HLR av Röda Korset. Deltagarna fick bl.a. pröva på HLR på dockor. I utbildningen ingick många utbildningsmoment bl.a brand- och köldskador, insatser vid kvävning mm.
Läs mer >>

Fanns Du med i registret och vill ansöka om ersättning?

JK beslutade idag den 24 maj 2017 att inte överklaga hovrättens dom och det innebär i princip att samtliga registrerade i det sk. romregistret har rätt till skadestånd på 30000kr utöver det första beslutet om skadestånd som var på 5000kr.

Läs mer info och om hur du ansöker om skadestånd här >>

Staten överklagar romregisterdomen om att betala ett skadestånd till elva personer som hamnat i Skånepolisens register på etnisk grund.


Läs mer >>

Stacks Image 59036
Ungdomskonferensen Ternenge Djesa, Drömmar och visioner genomfördes i Gävle den 25 – 26 november och ca 110 romska ungdomar från hela lande konferensen bjöd på. Deltagarna fick ta del av presentationer från olika pågående och aktuella projekt samt gavs möjlighet för unga att mötas och genomföra dialogmöten, workshops mm.


 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
Robert föreläser och undervisar blivande romska brobyggare på Södertörn Högskola

Romska hälsoinspiratören samlade

Romska hälsoispiratörer

Utvärdering från utbildning av hälsoinspiratörer i Gävle 2017
Läs mer >>

Den 28 – 29 oktober samlade Romska Ungdomsförbundet ett 80-tal romska ungdomar och unga vuxna till en nationell utbildning med målet att öka kunskapen om narkotikamissbruk, medberoende samt våld i nära relationer. Deltagarna kom från hela landet och är sedan tidigare utbildade hälsoinspiratörer som med denna utbildning kompletterade sin utbildning.
Utbildningen genomfördes i Linköping och i samverkan med Linköpings kommun, Polismyndigheten, Sveriges Narkotikapolisförening samt Länsstyrelsen i Stockholm. Utbildningen bestod av två delar, en teoretisk med intressanta och upplysande föreläsningar samt en praktisk del med workshops och efterföljande aktiviteter i de respektive föreningar som deltagarna representerar i landet. Totalt deltog representanter för 32 föreningar från hela landet.
Poliskommissarie Ingemar ”Ingo” Ericsson med över 30 års erfarenhet som polis föreläste om hur droger påverkar hela vårt samhälle samt de rättsliga konsekvenserna av att missbruka droger.
Kerstin Käll, överläkare på Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping föreläste om hur droger påverkar kropp och själ.
Margareta Nyström och Ewa Löfqvist, Föräldraföreningen mot Narkotika delade med sig av sina respektive livshistorier med att vara förälder till ett missbrukande barn.
Mario Asp föreläste om hur han själv påverkats av ett utdraget missbruk och genom frälsning funnit en väg ut ur missbruket.
Mikael Nilsson, Maria Rosenqvist samt Lotta Karlsson, Linköpings kommun visade den animerade filmen ”Den arge mannen” som inte lämnade en enda deltagare oberörd samt berättade om hur de arbetar med mottagandet av personer utsatta för våld i nära relationer.
Utbildningen är ett led i Romska Ungdomsförbundets vision att förbygga narkotikamissbruk samt upplysa om vilket stöd som finns för personer i utsatta situationer.
Utbildningen är en första av flera moment som planeras genomföras under kommande år.

Text: Martin Kaldaras
Foto: Atnan Kruesziu
 • Linköpings kommun
 • Linköpings kommun
 • Sveriges narkotikapolisförening
 • Sveriges narkotikapolisförening


 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Romska hälsoinspiratörer i Gävle

Gävle kommun är av regeringen utsedd till utvecklingskommun för romsk inkludering 2016 – 2019 och i denna viktiga satsning har kommunen beslutat att 30 romska ungdomar ska utbildas till hälsoinspiratörer och sprida kunskap till kommunens romer med målet att få fler romer hälsomedvetna. Romska Ungdomsförbundet leder utbildningen i samverkan med Stadsmissionen i Stockholm och hälsoinspiratörerna får bl.a. genomgå kurser i tobaksavväjning, kvinnohälsa, tandhälsa mm som del av den totala utbildningen som pågår under stora delar av 2017.
Läs mer >>


Alice Bah Kuhnke med ungdomar fråm RUFS
Romska Ungdomsförbundet deltog på vernissagen för utställningen Vi och Dom, en utställning om hatbrott där bl.a. Romska Ungdomsförbundet medverkar i olika avsnitt bl.a. om registreringen av romer. Utställningen invigdes av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vi och Dom

Romska Ungdomsförbundet medverkar i utställningen Vi och Dom, en utställning om hatbrott som pågår på Polismuseet i Stockholm.
Utställningen visar bl.a. registreringen av romer, hur polisen agerat samt hur romerna påverkats av att bli medvetna om att de är registrerade av polisen.
Premiär 4 februari.
För mer info besök www.polismuseet.se

Ungdomskonferens 2017

Romska Ungdomsförbundet genomför ungdomskonferensen Ternenge Djesa – Drömmar och visioner 2017 i Gävle. Den 25 – 26 november samlas romska ungdomar från hela landet för att mötas och diskutera viktiga frågor som påverkar och berör dem i vardagen och i framtiden. Inom kort kommer vi att lägga upp program och hur du anmäler dig till årets konferens.

Romska ambassadörer för romsk inkludering

Regeringen har utsett fem utvecklingskommuner för romsk inkludering. Kommunerna Borås, Haninge, Stockholm, Uppsala samt Gävle har uppdraget under 2016 – 2019 att visa på goda exempel på hur romer integreras samt inkluderas i samhället. För att nå målen utbildar Romska Ungdomsförbundet ungdomar till att vara ambassadörer för romsk inkludering i de respektive utvecklingskommunerna. I samverkan med samtliga utvecklingskommuner, Länsstyrelsen i Stockholm samt Skolverket kommer 10 ungdomar att utbildas och verka som ambassadörer för sin kommun, för romsk inkludering, för romska ungdomar.

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.
Läs mer >>

Romska Ungdomsförbundet uppvaktar konungen Carl XVI Gustav

Romska Ungdomsförbundet, Erland Kaldaras Nikolizsson. Foto: Kungahuset.se

Fredagen den 29 april uppvaktades kungaparet av Romska Ungdomsförbundet i samband med konungens 70-års dag. Erland Kaldaras Nikolizsson överlämnade det romska folkets gratulationer och en gåva i form av vitboken, Katitzi samt Vi läser om romer.

Under förmiddagen uppvaktades Kungen av Romska Ungdomsförbundet vid en mottagning i Prinsessan Sibyllas våning.

Erland Kaldaras med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Erland Kaldaras med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

RUFS
Dan Eliasson och RUFS
Martin, David och Erland fick tillfälle att träffa och diskutera utställningen och registreringen med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt Rikspolischef Dan Eliasson

Påven och Erland Kaldaras
Erland Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen

Martin Kaldaras möter påven
Martin Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen. Sveriges yngsta rom att möta påven

Titta på Nyheterna från 26/10 kl 21.00. Spola fram till 6.22 för att se inslaget om Romerna och påven.
Se inslaget här >>

Ungdomskonferens 2016

Romska Ungdomsförbundet genomförde årets ungdomskonferens i Stockholm och ett stort antal kommuner och myndigheter deltog.
Läs mer >>

Europeiska medborgarpriset
Romska Ungdomsförbundet har i år vunnit det Europeiska medborgarpriset – Europaparlamentets pris för enastående européer.
Läs mer >>

Erland och stadsministern
Erland Kaldaras och Statsminister Stefan Löfven samt Mats Brolin.

Erland och stadsministern
Erland Kaldaras och artisten Timbuktu.

Erland och Kultur och demokratiminister Alice Bah Khunke
Erland Kaldaras och Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


Romska Ungdomsförbundet är Sveriges största romska organisation och har sedan sitt bildande år 2000 verkat för att skapa nya förutsättningar romska barn och ungdomar genom att påverka beslutsfattare, myndigheter och samhället.

Romska Ungdomsförbundet arbetar nationellt och även internationellt i en rad viktiga frågor som rör romska barn och ungdomar. Genom de över 30 lokalavdelningar över hela landet som är anslutna verkar Romska

Ungdomsförbundet även lokalt och regionalt och tusentals romska barn och ungdomar aktiveras dagligen genom den breda verksamhet som Romska Ungdomsförbundet genomför.
Romska Ungdomsförbundet samverkar med ett stort antal svenska myndigheter samt Regeringskansliet och är representerad i ett flertal arbets- och samrådsgrupper på olika nivåer.

Romska Ungdomsförbundet är den enda romska organisationen i Sverige som är representerad i Ung Minoritet, plattformen för de nationella minoriteternas ungdomsförbund.

Romska Ungdomsförbundets ordförande Erland Kaldaras Nikolizsson är även ledamot i Kommissionen mot Antiziganism. Romska Ungdomsförbundet har en betydande roll i regeringens strategi för romsk inkludering (2012 – 2032)
och genom ett antal nationella projekt för att främja regeringens mål med att den rom som föds år 2012 ska vara jämställd andra 20 åringar år 2032.

Vill du veta mer om romer och romernas historia hänvisar vi er till vår interaktiva hemsida www.romernashistoria.se

Genom att samarbeta med Romska Ungdomsförbundet ges du som individ, organisation, kommun, myndighet, politiker och beslutsfattare en unik möjlighet skapa nya förutsättningar för romska barn och ungdomar. Det lovar vi!

Några av våra många samarbetspartners

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö