Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Konferensen 26 november 2016

Stacks Image 56765
Title
Stacks Image 56766
Title
Stacks Image 56767
Title
Stacks Image 56768
Title
Stacks Image 56769
Title
Stacks Image 56770
Title
Stacks Image 56771
Title
Stacks Image 56779
Title
Romska Ungdomsförbundet genomförde årets ungdomskonferens i Stockholm och ett stort antal kommuner och myndigheter deltog. Årets tema var romers hälsa och bl.a fick årets utbildade romska hälsoinspiratörer berätta om sina erfarenheter och resultat. Deltagarna fick även i grupper diskutera hur framtiden kan se ut för hälsoinspiratörerna.
Romska Ungdomsförbundet genomför årligen Sveriges största romska mötesplats, ungdomskonferensen Drömmar och visioner. Konferensen samlar årligen hundratals romska ungdomar från hela landet och ges möjlighet att ta del av aktuella samhällsfrågor och debatter samt anordnas ett antal workshops med olika inriktningar. Hela konferensen domineras av att ungdomarna själva är aktiva, som moderatorer, talare och artister. För företrädare för olika myndigheter innebär konferensen en möjlighet att berika arbetet med unga romers drömmar och visioner.

Konferensrapporter

>> Ladda ner konferensrapport 2011
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2012
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2013
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2014
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2015
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2016
(x) Downloads
http://www.rufs.org/

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö