Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Konferensen 25 november 2017

Romska Ungdomsförbundet genomför årligen Sveriges största romska mötesplats, ungdomskonferensen Drömmar och visioner. Konferensen samlar årligen hundratals romska ungdomar från hela landet och ges möjlighet att ta del av aktuella samhällsfrågor och debatter samt anordnas ett antal workshops med olika inriktningar. Hela konferensen domineras av att ungdomarna själva är aktiva, som moderatorer, talare och artister. För företrädare för olika myndigheter innebär konferensen en möjlighet att berika arbetet med unga romers drömmar och visioner.

Anmäl dig här

Fyll i ditt rikta namn
Fyll i vart du jobbar
Fyll i vart du jobbar
Fyll i en riktig e-postadress
Fyll i ditt telefonnummer där vi kan nå dig
Tack! Ditt meddelande skickades×
Typiskt! det blev fel...×
Ternenge Djesa – Ungdomens Dagar – anordnas för nionde året av Romska Ungdomsförbundet och är Sveriges största mötesplats för romska ungdomar.

Ungdomarna kommer från hela landet och representerar de olika romska grupperingarna i Sverige. Årets tema är hälsa och konferensen kommer att fokusera på hur romska ungdomar själva bidrar till förbättring av romers hälsa. Romska Ungdomsförbundet har utbildat romska ungdomar till hälsoinspiratörer och deltagarna kommer att få ta del av deras erfarenheter och resultat. Vi vill sprida dessa erfarenheter samt länka samman kommuner med romska ungdomar.
Hela konferensen domineras av att ungdomarna själva är aktiva, som moderatorer och talare. För företrädare för olika kommuner och myndigheter innebär konferensen en möjlighet att berika arbetet med unga romers drömmar och visioner.

Ternenge Djesa, Drömmar och visioner 2017 genomförs av Romska Ungdomsförbundet med stöd av:
Stacks Image 56789

Konferensrapporter

>> Ladda ner konferensrapport 2011
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2012
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2013
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2014
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2015
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2016
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
Stacks Image 56765
Title
Stacks Image 56766
Title
Stacks Image 56767
Title
Stacks Image 56768
Title
Stacks Image 56769
Title
Stacks Image 56770
Title
Stacks Image 56771
Title
Stacks Image 56779
Title

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö