Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Medlem i Romska Ungdomsförbundet

Romska ungdomsorganisationer är välkomna att söka medlemskap i Romska Ungdomsförbundet.
Som medlem stärks såväl de enskilda medlemmarna som hela organisationen, lokalt, regionalt och nationellt.
Romska Ungdomsförbundet erbjuder medlemsorganisationer tillgång till studieresor, möten, konferenser, seminarier, idrottsevenemang mm för en årlig medlemsavgift på 500kr.
Kontakta oss på info@rufs.org för mer information om medlemskap.

-
-

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö