Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Romska hälsoinspiratörer

Våra kvinnliga hälsocoacher utbildades den 16 december i första hjälpen HLR av Röda Korset. Deltagarna fick bl.a. pröva på HLR på dockor. I utbildningen ingick många utbildningsmoment bl.a brand- och köldskador, insatser vid kvävning mm.

Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Robert föreläser och undervisar blivande romska brobyggare på Södertörn Högskola den 8 november om bättre hälsa och ökad hälsomedvetenhet inom ramen för utbildningen för romska hälsoinspiratörer.

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Romska hälsoinspiratörer i Gävle

Gävle kommun är av regeringen utsedd till utvecklingskommun för romsk inkludering 2016 – 2019 och i denna viktiga satsning har kommunen beslutat att 30 romska ungdomar ska utbildas till hälsoinspiratörer och sprida kunskap till kommunens romer med målet att få fler romer hälsomedvetna. Romska Ungdomsförbundet leder utbildningen i samverkan med Stadsmissionen i Stockholm och hälsoinspiratörerna får bl.a. genomgå kurser i tobaksavväjning, kvinnohälsa, tandhälsa mm som del av den totala utbildningen som pågår under stora delar av 2017.

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.

Romska hälsoinspiratorer coachas
De romska coacherna utbildas i MI-samtal av Eva Hydén
Romska hälsoinspiratören samlade
Några av de nyutbildade hälsoinspiratörerna
Hälsoinspiratörer utbildas
De romska ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen och Skolverket om strategin för romsk inkludering.
Diskuterar tandhälsa
Hälsoinspiratörer diskuterar tandhälsa

Utvärdering 2017

>> Ladda ner utvärdering 2017
(x) Downloads
http://www.rufs.org/

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö