Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Romska Ungdomsförbundets blogg

Erland Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen i den första bilden. Martin Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen. Sveriges yngsta rom att möta påven

Aktuellt - 26/10 21.00 | SVT Play

Påven tog emot svenska romer - Radio Sweden på svenska

Påven träffar romer

Romska Ungdomsförbundet träffar Påve Fransciskus i Vatikanen

För första gången någonsin tar en sittande Påve emot en romsk delegation. Romska Ungdomsförbundets ordförande Erland Kaldaras är en av delegaterna som i oktober har fått det hedrande uppdraget att träffa Påve Fransciskus i Vatikanen i Rom. Bakgrunden är påvens gest där han donerade sig vardagskalott för att säljas till förmån för de romska EU-migranterna i Sverige. Romska Ungdomsförbundet har visat fram kalotten för romska ungdomar i samband med en ungdomskonferens samt ställt ut den på Romska Kulturcentret i Malmö för allmän beskådning. Situationen för romer i Sverige är bättre än i många europeiska länder men fortfarande kämpar vi mot gamla fördomar och förutfattade meningar om hur romer ska vara och bete sig. Det är knappt två år sedan som det nu världskända polisregistret över 5000 romer avslöjades i Sverige av Dagens Nyheter. Påven och världen måste få en ökad medvetenhet till romernas situation och utsatthet även i Sverige. Romska Ungdomsförbundets förhoppningar är att en dialog kan skapas med Påven om romernas utmaningar i det svenska samhället. Till audiensen har Romska Ungdomsförbundet låtit översätta det mycket uppskattade läromedlet “Vi läser om romer” till engelska och kommer att överlämnas till Påve Fransciskus och kardinaler i Vatikanen. Läs mer >>

Custom Post Images


Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö