Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Romska Ungdomsförbundets blogg

Romska Ungdomsförbundet tog emot Europeiska Medborgarpriset 2015

Idag den 2 oktober mottog Romska Ungdomsförbundet Europeiska Medborgarpriset 2015 av europaparlamentariker Fredrick Federley ©. Priset delades ut vid en ceremoni i EU-huset i Stockholm och såväl Fredrick Federley som Erland Kaldaras Nikolizsson, Romska Ungdomsförbundets ordförande höll tal.
Den 14 oktober kommer Romska Ungdomsförbundet att delta i den officiella prisceremonin i Bryssel där samtliga 47 mottagare från 26 medlemsländer kommer att samlas för att ta emot sina respektive priser.
Europeiska Medborgarpriset har endast tillfallit en svensk organisation 2 gånger tidigare och Romska Ungdomsförbundet är alltså den tredje mottagaren av priset sedan det instiftades 2007.
Utdrag ur Erland Kaldaras Nikolizssons tal:

”Europeiska medborgarpriset är en bekräftelse på att vårt arbete där mycket blod, svett och tårar, men även otroligt mycket glädje, skratt och upplevelser har uppmärksammats och uppskattats på nationell och europeisk nivå. Vårt samarbete med flera romska organisationer i Europa har öppnat upp ögonen för romska ungdomar i Sverige och medvetenheten om våra bröder och systrar i Europa är starkare idag än för 15 år sedan. Världen och inte minst Europa har tack vare sociala medier kommit mycket närmare och idag ser vi hur romska ungdomar i Sverige bildar nätverk dagligen över alla tänkbara gränser, gränser som för bara några decennier tidigare var obrytbara.
Romska ungdomar är idag en naturlig del av Sverige och lever sina liv i Sverige med framtidsvision och drömmar som alla andra ungdomar. Samtidigt lever många romska ungdomar ett dubbelliv för att kunna bemöta samhällets fördomar mot romer. Att förneka sitt romska ursprung har blivit alltmer vanligare för att t.ex. komma in på arbetsmarknaden eller för att få en lägenhet.
Idag tar Romska Ungdomsförbundet emot detta pris men samtidigt är det ett pris som vi delar med alla Sveriges romska ungdomar som är vår ryggrad.”

image

Frederick Federley och Erland Kaldaras. Romska Ungdomsförbundet tog emot Europeiska medborgarpriset 2015.

Romska Ungdomsförbundet har i år vunnit det Europeiska medborgarpriset – Europaparlamentets pris

I motiveringen till priset betonar Europaparlamentet att Romska Ungdomsförbundets engagemang och framgångar med att genomföra flera viktiga projekt har bidragit till romska ungdomars inkludering i det svenska samhället. Förbundet har också blivit en förebild för likasinnade organisationer inom den Europeiska unionen.
– Jag är stolt och hedrad över att vi får ta emot det Europeiska medborgarpriset, säger Erland Kaldaras, ordförande för Romska Ungdomsförbundet. Det är ett kvitto på att vi bedriver en viktig verksamhet, från den lokala till den internationella nivån.
– Priset sporrar oss att jobba vidare med romska ungdomar så att de ska kunna ta del av det svenska samhället, utan att behöva göra avkall på sin romska identitet, säger Erland Kaldaras.
Romska Ungdomsförbundet  nominerades av Europaparlamentarikern Fredrick Federley ©.
– Ska vi få ett mer inkluderande samhälle är civilsamhällets arbete helt avgörande och där har Romska Ungdomsförbundets arbete varit imponerande, det var självklart för mig att nominera dem, säger Fredrick Federley.
– Romernas situation är ständigt debatterad och jag tycker att fler politiker bör lyfta fram exempel på alla de fantastiska insatser som görs för att stärka vårt samhälle, säger Fredrick Federley.
En prisceremoni med utdelning av en hedersmedalj kommer att hållas i Malmö i början av hösten. Vinnarna kommer att bjudas in till ett gemensamt evenemang i Bryssel i oktober

Custom Post Images


Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö