Ung Minoritet och Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke efter samrådsmöte