Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Romska Ungdomsförbundets avslutade aktiviteter

Romska Ungdomsförbundet genomför årligen ett stort antal nationella, regionala och lokala projekt med syftet att skapa förutsättningar för romska barn och ungdomar i Sverige. Flera projekt är fleråriga och samtliga projekt redovisas och följs upp externt av forskare och utvärderare. Här visar vi ett urval av våra tidigare projekt och rapporter som går att ladda ner.

Konferensen 5-6 december 2015

Stacks Image 2019
Title
Stacks Image 2020
Title
Stacks Image 2021
Title
Stacks Image 2022
Title
Stacks Image 2023
Title
Stacks Image 2024
Title
Stacks Image 2025
Title
Stacks Image 2033
Title
Stacks Image 2035
Title
Stacks Image 2037
Title
Stacks Image 2039
Title
Stacks Image 2040
Title
Stacks Image 2043
Title
Årets ungdomskonferens hade temat Hälsa och bl.a presenterade de romska hälsoinspiratörerna från Skåne, Stockholm samt Göteborg hur de arbetar med att förbättra romers hälsa. Erik Ullenhag, tidigare integrationsminister inledde konferensen och sa bl.a att romers hälsa är betydligt sämre än majoritetsbefolkningens. Katarina Karlzen och Ziad Jomaa, Länsstyrelsen i Skåne redogjorde för hur utbildningen av hälsoinspiratörerna lagts upp och dess många goda resultat på kort tid.

Det bjöds på kulturella inslag som flamenco, magdans samt musikvideor av romska artister som dessutom fanns på plats.

Konferensens andra dag bjöd på information om strategin för romsk inkludering 2016-2019 samt arbetet med mot antiziganism.
-

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö